Prestrukturiranje podjetij

Težave pri poslovanju lahko vodijo v insolventnost. Možnih razlogov je veliko, pravzaprav je vsaka situacija edinstvena in običajno gre za kombinacijo neposrečenih poslovnih odločitev in nepredvidljivih zunanjih vplivov. V vsakem primeru pa imamo že pred insolventnostjo na voljo nekatere možne rešitve, pa tudi po tem, ko ugotovimo insolventnost, lahko še vedno na različne načine ukrepamo.

Prisilna poravnava podjetja

Pogosto se za smiselno rešitev izkaže prisilna poravnava podjetja. Ko se ugotovi, da podjetje ni zmožno redno odplačevati svojih dolgov, se razpoložljiva sredstva nameni upnikom, nato pa se pripravi načrt za prestrukturiranje podjetij z namenom vzpostaviti uspešno poslovanje. Tako lahko na dolgi rok pričakujemo poplačilo vseh dolgov in nadaljevanje poslovanja, seveda pa mora biti za tak rezultat prestrukturiranje podjetij dobro načrtovano in uspešno izvedeno.

Prisilna poravnava podjetja je lahko zelo dobra rešitev, ki vsem vpletenim ponuja najboljši možni rezultat. Veliko pa je odvisno od tega, kako se izvede prestrukturiranje podjetij, v tem oziru je lahko prisilna poravnava tudi nekoliko tvegana, saj se težave lahko še poglobijo.

Stečaj podjetja

Alternativa prisilni poravnavi je seveda stečaj podjetja. V tem primeru podjetje preneha delovati, vsa razpoložljiva sredstva se zberejo in razdelijo med upnike. Ne moremo torej vedno pričakovati poplačila terjatev v celoti, pomeni pa stečaj hitro in zanesljivo razrešitev situacije z rezultatom, ki je lahko povsem zadovoljiv za vse stranke. V nekaterih primerih je stečaj vsekakor bolj smiseln od prisilne poravnave, je pa spet veliko odvisno od situacije in od možnosti, ki jih imamo na voljo.

Prodaja podjetja

Morda gre omeniti še možnost prodaje podjetja, ki sicer ni rešitev v primeru insolventnosti, lahko pa se izkaže za dobrodošlo možnost, če pride v poštev. S prodajo podjetja lahko rešimo nekatere specifične težave pri poslovanju oziroma financiranju, a seveda ne moremo pričakovati, da bomo imeli pri prodaji podjetja v težavah veliko povpraševanja oziroma dobre ponudbe s strani kupcev.