Ukrep v primeru finančnih težav podjetja

Podjetje lahko hitro zaide v finančne težave. Te lahko povzročijo slaba posojila ali kakšne druge pasti, na katere naletimo v vseh fazah poslovanja, lahko pa se zgodi, da tudi uspešno poslovanje vodi v likvidnostni krč ali kakšne podobne ovire. V vsakem primeru moramo biti pozorni in pripravljeni na takšne zagate, saj se lahko le na ta način že vnaprej izognemo mnogim nevšečnostim. Ker pa vseh težav na ta način ne bo možno odpraviti, moramo včasih premisliti tudi o kakšnih bolj konkretnih ukrepih.

V primeru, da nas slaba posojila ali druge finančne težave spravijo v brezupen položaj, bo verjetno pametno poiskati strokovno pomoč. Najbolj učinkovit ukrep je v tem primeru lahko kontroling, pri katerem v svoje poslovne procese vključimo zunanje strokovnjake. Medtem ko se sami lahko posvečamo svoji dejavnosti, zaupamo vodenje finančnih tokov strokovnjakom, ki se bolj spoznajo na takšno delo. To je možno opraviti že prej, preden pride do težav, je pa kontroling največ povpraševanja seveda deležen takrat, ko druge rešitve povečini že izčrpamo. A za strokovno pomoč nikoli ni prepozno, tako da se splača ukrepati tudi takrat, ko smo že v težavah. 

Možne rešitve so seveda odvisne od tega, za kakšne težave pravzaprav gre. Ni nujno, da bodo potrebne kakšne velike prilagoditve, saj je morda problem le v viru financiranja ali pa v nespretnem urejanju prihodkov in odhodkov. Slaba posojila so lahko velika obremenitev, a ne pomenijo, da podjetje slabo posluje. S preusmeritvijo finančnih tokov in izkoriščanjem drugih virov financiranja je možno to težavo uspešno odpraviti, ne da bi morali bistveno spremeniti svoje poslovanje. Ravno zato je kontroling lahko v mnogih primerih odlična rešitev, ki postavi podjetje spet na zeleno vejo. Seveda pa velja tudi to, da bo treba morda vseeno opraviti velike spremembe, včasih pa je edina možnost le še stečaj podjetja.