Sodni prevod ima drugo poimenovanje tudi kot uradni ali pa overjen. Razlog za takšno alternativno poimenovanje je to, da je v uradnem prevodu in torej sprejet oziroma veljaven v vseh institucijah, ne glede na to ali se te nahajajo v domači državi ali v tuji državi posameznika, ki uradno prevedeno besedilo potrebuje. Sodni prevod, ki ga posameznik potrebuje v uradne namene, mora biti kakovosten, opravljen s strani uradnega sodnega tolmača, vsebovati mora vse, kar je določeno enotno po državah, zelo pomembno pa je tudi, da ga posameznik odda v določenem časovnem roku. Za kakovosten in v dogovorjenem roku opravljen sodni prevod Dominatus sodeluje le z izkušenimi sodnimi tolmači, ki lahko zaradi izkušenj tudi garantirajo kakovost in točnost izvedbe.

Sodni prevod je lahko pisen in usten

Sodni tolmač, ki opravi sodni prevod, je oseba, ki ga Ministrstvo za pravosodje imenuje za sodnega tolmača, ki neomejen čas lahko opravlja dejavnost prevajanja uradnih dokumentov, na zahtevo sodišč pa sodni tolmač ustno prevaja oziroma tolmači na narokih. Narok je sodelovanje strank s sodiščem, ki je razpisano v določenem sodnem postopku na določen dan in ob določenem času. Torej je vsak sodni prevod zelo povezan z določenim časovnim rokom. Kaj točno je sodni prevod Dominatus navaja na svoji spletni strani, kjer so navedene tudi razlike med sodnim in običajnim prevodom besedila. Podjetja, ki nudijo sodno prevajanje, po navadi tudi ponujajo storitev navadnega prevajanja.

Sodni je nujen ne glede na obseg

Včasih je potreben sodni prevod besedila, ki ne obsega niti ene prevajalske strani, to je 1500 znakov brez presledkov. Morda se kakšnemu posamezniku zdi, da se za kaj takšnega ne izplača plačati takšne cene, kot je navedena za tovrstno prevajalsko storitev. Žal pa je uradno prevajanje določenih dokumentov nujno, če tak posameznik išče zaposlitev v tuji državi. Večkrat so nujno potrebni še sodni prevodi dokumentov, kot so spričevalo, rojstni list, potrdilo o nekaznovanosti, zdravniških izvidov, raznih pogodb, listin, certifikatov, poročnih listin, tudi potnega lista ali potrdila o kakršnem koli stanu.