Glede na to, da intelektualna lastnina za marsikatero podjetje predstavlja bistveno večjo vrednost kot fizična, je seveda smiselno poskrbeti za ustrezno zaščito. To pa je lahko velik izziv, saj intelektualne lastnine ne moremo preprosto zakleniti, niti je ne moremo skriti – gre namreč prav za tiste simbole, znake in druge vsebine, ki se uporabljajo za pridobivanje konkurenčne prednosti in prodajnih rezultatov na trgu. Zato pa lahko za neko mero zaščite poskrbimo z ustreznimi postopki varovanja intelektualne lastnine. Ena možnost je registracija blagovne znamke, ki dokaj dobro pokriva področje logotipov, simbolov, sloganov, grafik in podobnih znakov, medtem ko ščitijo konkretne inovacije patenti. Na voljo so še nekatere druge možnosti, na primer modeli, zaščite geografskega porekla, certifikati …

Zaščita intelektualne lastnine ponuja večinoma zgolj preventivo. Registracija blagovne znamke na primer ne more preprečiti, da bi konkurenčno podjetje preprosto tudi samo uporabilo zaščiten znak pri opravljanju ali oglaševanju svoje dejavnosti. So pa na to zaščito vezane določene pravice, ki naredijo tovrstno početje zelo tvegano. Na podlagi ustrezne zaščite je namreč možno uveljavljati pravice, ki določajo, da je le imetnik znamke ali druge zaščite upravičen do uporabe zaščitenih vsebin pri svojem poslovanju.

Ne glede na to, ali se uporabljajo za zaščitene inovacije patenti ali pa blagovne znamke za grafične simbole, so z zaščito povezane določene pravice, ki že same po sebi zagotavljajo učinkovito preventivo pred zlorabami. Registracija blagovne znamke zagotavlja, da lahko v primeru zlorabe zaščitenega znaka zahtevamo odškodnino in kršitelju namenimo tudi nekatere druge ukrepe, enako velja, če ščitijo inovacije patenti. Podjetja se tega tveganja seveda zavedajo, kar pomeni, da je zaščita intelektualne lastnine dokaj učinkovita že v svoji preventivni funkciji. Če do zlorab vseeno pride, pa imajo pravice intelektualne lastnine seveda moč prinesti določene ukrepe, ki povrnejo ali vsaj močno omilijo nastalo škodo in kaznujejo kršitelja.