uvoz

Veliko podjetniških zagat in zapletov lahko resda razvozlamo sami, a nekateri so tudi takšni, da jih je veliko bolj pametno prepustiti strokovnjakom. En primer je uvoz iz trećih zemalja, ki lahko pri nespretnem urejanju pomeni veliko nepotrebnih stroškov, vsekakor pa tudi veliko časa in truda, ki bi ju bilo pametno raje porabiti za kakšno drugo dejavnost.

Uvoz iz trećih zemalja se običajno seveda nanaša na uvoze iz dežel, ki niso članice Evropske unije oziroma evropske gospodarske skupnosti, značilnosti pa so podobne tudi pri drugih trgovinskih sporazumih. V vsakem primeru se je treba pozanimati, kakšne komplikacije lahko prinese uvoz iz trećih zemalja glede na izvorno in ciljno državo ter sporazume med njima. Pri takšnih uvozih se pojavi več težav, ki jih je težko posploševati ali reševati z nekimi univerzalnimi rešitvami, lahko pa predstavimo nekaj pogostih ovir, ki se pojavijo pri uvozih iz tretjih držav.

Prednost strokovne izvedbe tovrstnih uvozov se kaže predvsem v nižjih stroških, ki so pogosta ovira uvoznikov. Uvoz iz trećih zemalja pomeni stroške pri prehodu državnih meja oziroma ob vstopu v gospodarsko skupnost in v ciljno državo. Če blago prečka več državnih meja, si lahko pomagamo s postopki, ki transport olajšajo in določene stroške tudi odpravijo. Spet pa je treba dobro poznati značilnosti specifičnega primera, torej opravljanje uvozov na lastno pest ni priporočljivo. S pomočjo strokovnjakov se lahko izognemo plačilu davka na dodano vrednost pri prečkanju državnih meja, v nekaterih primerih pa se lahko izognemo tudi carinskim postopkom in s tem povezanim stroškom.

Če se organizacije takšnih mednarodnih prevozov lotimo sami, bomo morali delu neizbežno nameniti ogromno časa in truda, rezultati pa niso zagotovljeni – čisto možno je, da si zaradi kakšne napake nakopljemo še dodatne stroške ali celo resne pravne težave. Veliko bolje je uvoz iz trećih zemalja prepustiti strokovnjakom.