Manometer

V industriji je potrebno neprestano spremljati in natančno nadzorovati različne fizikalne količine, ki so ključnega pomena za nemotene delovne procese. Ena od takšnih tekočin je tudi tlak, ki je pomemben merilni parameter za delovanje številnih delovnih strojev in naprav, ne glede na to ali gre za absolutni tlak ali pa za diferencialni ali relativni tlak. Najbolj uporabni merilni instrument, ki se uporablja v ta namen, je manometer, ki je lahko digitalen ali analogen.

Z manometrom merimo tlak plinov in tekočin, pri čemer se prikaže samo razliko med tlakom merjenega medija in atmosferskim tlakom. Danes poznamo številne različne vrste manometrov, ki se med seboj razlikujejo po območju merjenja, principu delovanja in temu posledično tudi ceni. Kadar se odločate za nakup, je zato najbolj pomembno, tlak katere snovi želite z njim izmeriti. Ne glede na to, je pomembno, da izberete manometer kakovostnega proizvajalca, ki je preverjen in ustrezno testiran.

Cilindri so pomemben sestavni del pnevmatičnih sistemov 

Pnevmatika ima že dolgo pomembno vlogo kot neke vrsta tehnologije za opravljanje mehanskih del. Takšni pnevmatični sistemi so zelo podobni hidravličnim le za to razliko, da se namesto hidravlične tekočine uporablja stisnjen zrak. V takšne pnevmatične sisteme so najpogosteje vključeni pnevmatični ventili, cevi in cilindri, ki v tem sistemu nastopajo kot prenosniki moči in so ključnega pomena za nemoteno delovanje celotnega sistema.

Cilindri so v obliki podolgovatih valjev in za prenos in nadzor energije uporabljajo stisnjen zrak. Glede na zgradbo jih delimo na enostranske pnevmatske cilindre, ki se uporabljajo za kratke gibe in manjše sile, in dvostranske pnevmatske cilindre, ki imajo boljše vodenje batnice. Kot že ime pove, imajo enostranski cilindri aktiven le delovni gib, dvostranski pa sta aktivna tako delovni kot tudi povratni gib. Kadar kupujete določeno vrsto cilindrov, morate biti pozorni predvsem na to, da so izdelani v skladu z različnimi ISO standardi.