Kadrovska mapa vam omogoča pregledne podatke o zaposlenih

Zaposleni so srce vsakega uspešnega podjetja, njihove sposobnosti, izkušnje in osebnostne značilnosti so pogoj za visoko storilnost in dobro poslovanje. Dobro poznavaje svojih zaposlenih delavcev pa je za vsakega podjetnika zelo pomembno, saj s temi informacijami lahko še posebej vpliva na njihovo nadaljnje izobraževanje in pridobivanje različnih kompetenc. Kadrovska mapa je tako za vsako podjetje zelo pomembna, saj so običajno v njej shranjene vse pomembne informacije o zaposlenih.

 

Da pa bo kadrovska mapa dosegla svoj učinek, mora biti dovolj pregledna. S kadrovsko mapo mora biti zagotovljen enostaven dostop do podatkov o zaposlenih, kot je na primer njegova izobrazba, veščine ali potrebna znanja, ki jih nekdo še potrebuje za svoje delovno mesto. Na podlagi teh podatkov, lahko podjetje na eni strani zelo enostavno načrtuje nadaljnja izobraževanja za svoje zaposlene, na drugi strani pa lahko zelo hitro ugotovi morebitno potrebo po novi delovni sili.

 

Elektronski arhiv za varno arhiviranje različnih dokumentov

 

Verjetno se že sami doma spopadate s tem, kako in v kašni obliki najbolje shraniti pomembne dokumente, da bodo čim bolj varni in tudi pregledni. Tako se na eni strani spopadate z raznimi fascikli, na drugi strani pa z USB ključki in zunanjimi trdimi diski. Pa še vedno ste velikokrat v dvomu, kje in v kakšni obliki imate določen dokument shranjen. Če to situacijo prezrcalimo na podjetja, kjer je pretok dokumentov še toliko večji, potem je jasno, da je za njih najboljša rešitev elektronski arhiv.

 

Arhiviranje dokumentov je zelo pomemben segment vsakega podjetja, saj nikoli ne vemo, kdaj nam bo kakšen dokument prišel prav. Še posebej je pri tem pomembna njihova preglednost in varnost shranjevanja. Sicer se lahko odločite za shranjevanje v raznih oblakih ali pa fasciklih, vendar je elektronski arhiv vsekakor boljša izbira. Z njim bo razna tehnološka dokumentacija, dobavnice kadrovski obrazci in drugi dokumenti varno arhivirani.