eko plastika

Z razmahom industrije polimernih materialov v drugi polovici 20. stoletja se je hitro začela največja prednost plastike spreminjati v pereč problem. Plastične mase so namreč izjemno obstojne in poceni, kar pomeni množico plastike, ki se jo kot embalažo uporabi le enkrat, nato pa odvrže. Hitro so začela nastajati in se polniti smetišča s stvarmi, ki jih še nekaj desetletij prej ljudje niso uporabljali. Predvsem so tu problem plastične vrečke, razmah izdelkov za enkratno uporabo in načrtovano kvarjenje plastičnih gospodinjskih aparatov in potrošniške elektronike z namenom povečati prodajo novih izdelkov v teh kategorijah. Veliko take plastike se ne da reciklirati, ali pa za sortiranje potrebujejo človeško roko, kar pa je zelo zamudno, drago in neučinkovito. V primeru embalaže poskušajo ta problem načrtno zmanjšati z zakonsko predpisanim zmanjšanjem dostopnosti plastične embalaže in obdavčenjem le-te.

Za izdelke iz masivne plastike pa je treba skrbno pretehtati namembnost in zahtevano jakost plastičnega materiala. Pri specialnih uporabah, kjer se zahteva velika mehanska odpornost oziroma jakost, lahko tako veliko najdemo nekoliko manj znane materiale, kot je peek plastika. Kot pripadnik skupine termoplastov je peek plastika material, ki združuje lastnosti glede enostavnega zmehčanja in preoblikovanja s pomočjo toplote, hkrati pa je tudi zelo čvrst, izolativen, kemijsko inerten in primeren za mehansko, hladno obdelavo. Peek plastika se tako veliko tudi brusi, rezka in struži, v nasprotju z velikim deležem drugih termoplastov.

Ponekod pa potrebujemo masivno plastiko za konstrukcijske namene in ni potrebe, da bi vzdržala neobičajne sile in pritiske. V okviru čedalje večjega okoljskega ozaveščanja ljudi se je za take namene razvila eko plastika. Ta izraz označuje material, ki ima polnilo iz naravnih surovin, vezivo pa je za ta namen pripravljena plastična masa. Možnosti je ogromno, uporablja se predvsem eko plastika s polnilom iz lesa (odstotki lesa v njej se gibljejo okoli 70%), veliko se uporabljajo tudi ostala rastlinska celulozna vlakna. Tipični primeri uporabe eko plastike so pri vrtnih garniturah, podih na terasah in podobno.