Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje se deli na obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nekateri namesto dopolnilno, rečejo dodatno zdravstveno zavarovanje, vendar med njima obstaja razlika.

Ali Je Obvezno Zdravstveno Zavarovanje Obvezno?

Da. V Sloveniji je obvezno zdravstveno zavarovanje obvezno in ga mora imeti vsak državljan. 

Medtem, ko je dodatno zdravstveno zavarovanje neobvezno, a zelo priporočljivo.

Obvezno zdravstveno zavarovanje morate imeti urejeno, saj krije vse osnovne stvari pri zdravniku. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa krije zdravila in ostale stvari, ki jih morebiti potrebujete za zdravljenje.

Če ste zaposlen vam obvezno zdravstveno zavarovanje krije delodajalec.

Nezaposleni si morajo zavarovanje urediti sami. Stroške vam lahko krije delodajalec od zakonskega partnerja ali pa center za socialno delo. 

Študentje in dijaki so obvezno zavarovani preko staršev. To velja do dopolnjenega 26. leta starosti.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je za šolarje brezplačno, oziroma vse stroške krije obvezno zavarovanje.

Po končanem šolanju oziroma po 26. letu starosti pa si morajo zavarovanje urediti sami. 

Osnovno oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje se uredi na zavodu za zdravstveno zavarovanje. Potrebujete osebni dokument in obrazec M-1, ki ga dobite v knjigarni.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Kakšna Je Razlika Med Dodatnim In Dopolnilnim Zavarovanjem?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje morate imeti urejeno zato, ker krije tisti del stroškov, ki jih ne krije obvezno zavarovanje.

Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimate urejenega, morate nekatere stvari doplačati. Doplačilo je lahko 5-% ali pa 90-%, odvisno od storitev.

Dodatno zdravstveno zavarovanje pa lahko rečemo, da je nadstandardno. Med tem, ko je dopolnilno zavarovanje samo eno, pa imamo lahko več dodatnih zavarovanj.

Od zavarovalnice do zavarovalnice je odvisno, kakšen paket dodatnega zavarovanja lahko sklenete in kakšni so pogoji.

Dodatno zavarovanje lahko sklenete za:

 • primer smrti zaradi nezgode
 • zobozdravstvene storitve
 • nezgodno zavarovanje
 • zavarovanje za operacije
 • specialistične preglede
 • zavarovanje za okrevanje po prometni nesreči
 • zavarovanje za adrenalinske športe
 • zavarovanje za primer invalidnosti

Našteti so najpogostejši primeri, zavarovanje Vzajemna ali pa dodatno zavarovanje Triglav, pa nudita še več možnosti glede dodatnih zavarovanj.

Dodatno zavarovanje za primer smrti

Da sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje za primer smrti, je lahko odgovorno ravnanje. Pomislite na svojce, koliko jim lahko prihranite ob že tako težki izgubi.

Glede tega zavarovanja se pozanimajte pri zavarovalnici, kjer imate sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje. 

Cena se razlikuje od zavarovalnice do zavarovalnice. Ali je cenejše zavarovanje Vzajemna ali pa dodatno zavarovanje Triglav, lahko preverite na spletu.

zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje za operacije

To zavarovanje krije izplačilo zavarovalnine za 700 različnih operacij, kljub temu da stroške operacije krije obvezno zavarovanje.

Višina odstotka, ki vam jih zavarovalnica izplača ob operaciji, je odvisna od tega, kolikšen je znesek letne zavarovane vsote.

Za sklenitev tega dela dodatnega zavarovanja ni treba, da imate pri isti zavarovalnici sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje

To vrsto zavarovanja lahko sklenete do dopolnjenega 63. leta.

Dodatno zdravstveno zavarovanje: hitreje do specialista

Zavarujete se lahko do 63. leta starosti.

V to zavarovanje so kriti vsi stroki specialističnih pregledov, določenih preiskav in enodnevnih posegov.

Prednosti, ki jih prinaša to zavarovanje:

 • Ker imate omogočen hiter dostop do specialista, je tudi odkrivanje diagnoze hitrejše. S tem vam je lahko veliko prihranjenega.
 • Hitrejši dostop do posegov in operacij.
 • Zavarovanje velja v Sloveniji in EU.
 • Omogočeno je hitro zdravljenje, kar pomeni hitrejše okrevanje in čimprejšnja vrnitev v normalno življenje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje za zobozdravstvene storitve

Zavarujejo se lahko vsi, ki so starejši od 14 let. Zavarovanje krije stroške vseh nadstandardnih storitev pri zobozdravniku.

Prav tako se krijejo stroški za uporabo nadstandardnih materialov. 

V primeru poškodbe pa to zavarovanje krije tudi rehabilitacijo. 

Če imate sklenjeno to zavarovanje, pa vam je omogočeno tudi izplačilo odškodnine v primeru, da vam odkrijejo rak ustne votline.

Dodatno zavarovanje Triglav ali pa zavarovanje Vzajemna pa vam krije tudi stroške za zobozdravstvene storitve v sklopu preventive, kot je na primer čiščenje zobnega kamna, začasne prevleke, mostički, implantati, proteze itd.

Dopolnilno Zdravstveno Zavarovanje

V Sloveniji je nujno samo obvezno zdravstveno zavarovanje, med tem, ko je dopolnilno prostovoljno. Čeprav je skoraj nujno potrebno, da ga imamo, saj krije določen del stroškov, ki ga obvezno ne krije.

Dopolnilno zavarovanje pogovorno rečemo tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, čeprav je med njima razlika.

Če želite skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, morate najprej imeti sklenjeno obvezno zavarovanje.

Otroci do dopolnjenega 18. leta oziroma do 26. leta, če se šolajo, ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo urejeno preko staršev pri delodajalcu, ta pa krije tudi stroške dopolnilnega zavarovanja.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje morate skleniti takoj, ko vam poteče status študenta, ko se na novo zaposlite, če kot tujec postanete slovenski državljan in ko postanete družbenik d.o.o. oziroma d.n.o.

Zdravstveno zavarovanje, ki je dopolnilno, traja eno leto od sklenitve, potem pa se vsako leto podaljša. Zavarovanje lahko tudi prekinete, vendar imate 3-mesečni odpovedni rok.

Kdaj začne veljati dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

To zavarovanje začne veljati takoj naslednji dan, vendar le pod pogojem, da ga sklenete v določenem roku.

Najkasneje en mesec po sklenitvi obveznega zavarovanja si morate urediti dodatno zdravstveno zavarovanje, kot nekateri imenujejo dopolnilno zavarovanje.

Če ga ne uredite v tem roku, padete v čakalno vrsto, ki traja 3 mesece.

S tem zakonom so zavarovalnice zavarovane, da se premije plačujejo. V nasprotnem primeru bi se zgodilo, da bi ljudje plačali zavarovanje samo, ko bi ga potrebovali. 

Se pravi bi plačevali premijo samo ob poškodbi, bolezni, itd. Po ozdravljenju pa bi nehali plačevati, kar bi bilo za zavarovalnice velik strošek.

Če padete v čakalno vrsto, morate tri mesece sami plačevati zavarovalnino, prav tako pa morate sami poravnati vse stroške, ki bi jih imeli pri zdravniku.

Pogoji za sklenitev dopolnilnega zavarovanja se razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice. Zavarovanje Vzajemna ima drugačna pravila, kot pa na primer, če želite skleniti dodatno zavarovanje Triglav.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Ali Lahko Dopolnilno Zdravstveno Zavarovanje Miruje?

Dopolnilno zavarovanje lahko prekinete po enem letu od sklenitve, vendar morate upoštevati 3-mesečni odpovedni rok. 

Lahko pa zavarovanje zamrznete za določen čas, ampak samo, če izpolnjujete določene pogoje.

Dodatno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zavarovanje lahko zamrznete, če ste mlajši od 26 let in ste ponovno pridobili status študenta.

Zavarovanje vam lahko miruje tudi v primeru, če greste v zapor ali pa na delo v tujino. Pri slednjem morate poslati dokazila na zavarovalnico, da ste res tam zaposleni.

Če imate odločbo iz centra za socialno delo in ste opravičeni plačevanja, lahko uredite, da vam zamrznejo zavarovanja.

Obstaja še nekaj drugih pravil za zamrznitev zavarovanja, ki pa jih lahko preberete na spletnih straneh zavarovalnic.

Zamrznitev zavarovanja ne pomeni, da niste več zavarovani, ampak samo, da vam ga iz določenih razlogov ni treba plačati.

Enostavno izpolnite zahtevek za mirovanje zavarovalne police in priložite potrdilo, ki dokazuje, da ste do tega upravičeni.

Ko vam potrdilo poteče, se polica avtomatsko obnovi.

Kakšna Je Mesečna Premija Za Dopolnilno Zdravstveno Zavarovanje?

Mesečna premija je pri vseh treh zavarovalnicah enaka in je trenutno 35 evrov. Premija se lahko razlikuje, vendar ne zaradi zavarovalnice, ampak zaradi zavarovancev.

Dopolnilno zavarovanje je treba skleniti najkasneje po enem mesecu, ko se vam sklene obvezno zavarovanje. 

Če tega ne storite, se vam za vsako leto, ko niste dopolnilno zavarovani, prišteje 3 % osnovne cene.

Tako na primer nekdo, ki je zaposlen 10 let, pa od tega 5 let ni imel urejenega dopolnilnega zavarovanja, mora poleg osnovne premije dodatno plačevati še 15 %.

Edina razlika med zavarovalnicami, glede cene premij, je lahko samo v ponujenih paketih ugodnosti.

Če pri isti zavarovalnici sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, vam zavarovalnica ponudi kar nekaj ugodnosti.

Če se boste odločili za dodatno zavarovanje Vzajemna, boste prejeli 3 % popusta na sklenjeno zavarovanje preko spleta.

Če pri njih sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje, pa boste prejeli še 20 evrov. Poleg teh ugodnosti pa dobite še nekaj darilc, kot je bon za Mercator ali pa nahrbtnik.

Medtem ko zavarovalnica Triglav in zavarovalnica Generali ne ponujata popusta za sklenitev zavarovanja preko spleta, pa imata druge ugodnosti.

Tako zavarovalnica Triglav ponuja 10-% popust, če poleg dopolnilnega sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje.

Pogosta Vprašanja

Kdaj je treba skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je treba skleniti najkasneje en mesec po tem, ko sklenete obvezno zavarovanje.

Otroci do dopolnjenega 18. leta oziroma do 26. leta v primeru šolanja ne potrebujejo dopolnilnega zavarovanja, ker so zavarovani preko delodajalca od staršev.

Če zavarovanja ne sklenete v določenem roku, se vam ob naslednji sklenitvi k osnovni premiji prištejejo 3 % za vsako leto.

Kje lahko preverim, ali imam urejeno zdravstveno zavarovanje?

Če imate urejeno zdravstveno zavarovanje, lahko enostavno preverite na najbližji izpostavi zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na bolj enostaven način pa lahko to preverite preko njihove spletne strani. Potrebovali boste samo številko zdravstvenega zavarovanja, ki je napisana na sprednji strani zdravstvene kartice.

Ali lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje miruje?

Tako dopolnilno kot tudi dodatno zdravstveno zavarovanje lahko mirujeta za določen čas, vendar le pod določenimi pogoji. Za zamrznitev lahko zaprosite, če se preselite v tujino, če se do 26. leta ponovno vpišete v šolo, ali pa če vas opraviči center za socialno delo.

Izpolnite zahtevek za mirovanje zavarovalne police in priložite potrdilo, ki dokazuje, da ste do tega upravičeni.

Kakšna je mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je 35 evrov in je pri vseh zavarovalnicah enaka. Cene se razlikujejo le po tem, kakšne pakete zavarovanj sklenete pri določeni zavarovalnici.

Če pri zavarovalnici Triglav sklenete še dodatno zdravstveno zavarovanje in druga zavarovanja, dobite lahko 10-% popust.