Analiza poslovanja podjetja

Vsa podjetja imajo začrtane cilje, ki jih želijo s svojim poslovanjem doseči. Nenehno si želijo, da se njihova uspešnost dviguje in tako višajo kazalnik končnega rezultata. Zato je analiza poslovanja podjetja zelo obvezen dejavnik, saj nam omogoča vpogled, katere stvari delamo dobro in kaj moramo izboljšati, da bo naše poslovanje šlo navzgor.

S tem si vsako podjetje omogoča, da se sprejemajo pravočasne in boljše odločitve, ki izboljšuje uspešnost poslovanja podjetja.

Analiza poslovanja podjetja z drugimi besedami tako pomeni proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja, ki seveda služi za odločanje o izboljšanju ekonomske uspešnosti poslovanja. Lahko rečemo tudi, da je hkrati ekonomska kontrola poslovanja, ki zajema tako ocenjevanje kot tudi načrtovanje poslovanja.

Z analizo poslovanja tako iščemo vzroke za trenutno stanje v podjetju. V analizi poslovanja pa uporabimo podatke o poslovanju dveh časovnih obdobij podjetja, ki ga preučujemo, oziroma podjetja, del katerega smo.

Insolventnost podjetja pomeni, da podjetje ne bo sposobno poravnati vseh obveznosti

Vsako podjetje ima začrtano in določeno, koliko denarja prihaja mesečno v podjetje, koliko tega denarja je potrebno nameniti za zaposlene, stroške in koliko ga ostane, da lahko z njim razpolagamo, kakor želimo. Velikokrat pride do tega, da se podjetja zakalkulirajo in s tem podjetju povzročijo večje stroške, ki jih ne morejo poravnati, zaradi primanjkovanja denarnih sredstev.

Insolventnost podjetja torej pomeni, da obveznosti podjetja presegajo njegovo premoženje, kar drugače povedano pomeni, da podjetje ni in ne bo sposobno poravnati vseh svojih obveznosti. Vodstvo insolventnega podjetja je zadolženo za predlaganje ukrepov finančnega prestrukturiranja, katero bi za podjetje pomenilo, da je ponovno plačilno sposobno.

Insolventnost podjetja tako predstavlja krizo podjetja, katero po razglasitvi insolventnosti ne sme opravljati nobenih plačil ali pa prevzemati kakršnihkoli novih obveznosti, seveda razen tistih, ki so za redno poslovanje podjetja nujna. Za vsa podjetja je tako pomembno, da ne presegajo svojih sposobnosti.