Ciklični akumulator

Moč sonca lahko tudi doma uporabimo za poganjanje raznih električnih naprav, če seveda znamo vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo to omogočil. V resnici gre sicer za precej enostavno opravilo, potrebujemo le nekaj kosov opreme, a te je treba previdno izbrati in pravilno povezati med seboj. Hitro lahko pride do nekaterih težav, zato je dobro poznati pogoste izzive, s katerimi se srečamo pri postavljanju domače sončne elektrarne.

Akumulatorji

Zbrano električno energijo bo treba nekam shraniti, saj je sončna energija na voljo le v času, ko so paneli izpostavljeni neposrednemu sončnemu sevanju. Da bi bil lahko solarni sistem sploh učinkovit, so nujna komponenta tudi akumulatorji, ki zbirajo električno energijo in jo nato oddajajo porabnikom. Gre za ključno komponento v osrčju sistema, ki povezuje vir in porabnike ter omogoča učinkovito delovanje sistema.

Pomembno pa je, da izberemo ustrezen ciklični akumulator. Tu se izkaže prvi izziv na tem področju, saj je izbira pravega izdelka lahko zelo zahtevna. Na voljo je več alternativ, različne vrste pa ponujajo različne prednosti in slabosti. Niso vsi akumulatorji prilagojeni uporabi v solarnem sistemu, še posebej ne tisti, ki so primarno zasnovani za uporabo v avtomobilih. V sončni elektrarni se bo veliko bolje znašel ciklični akumulator, ki omogoča zanesljivo delovanje pri rednih ciklih praznjenja in polnjenja. Drugi akumulatorji lahko v takšnem režimu hitro oksidirajo, izgubijo učinkovitost in kapaciteto, medtem ko je ciklični akumulator prilagojen prav takšnemu delovanju in se bo v sončni elektrarni odlično obnesel.

Regulacija polnjenja

Zelo pomembno je, da sončne celice ustrezno povežemo na ciklični akumulator. Vmes dodamo regulator polnjenja, ki bo nadziral pretok električne energije. Ko je zaloga polna, ne smemo več dovajati dodatne električne energije. Ker sami paneli samostojno delujejo vedno, ko jih obseva sonce, mora o polnjenju odločati drug element, to je regulator. Zelo pomembno je, da to komponento premišljeno izberemo in pravilno namestimo!