Search

Pogoji uporabe

Podatki (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi idr.), objavljeni na spletni strani www.dostave.si, so v lasti upravljavca strani (v nadaljevanju Prometni institut Ljubljana d.o.o.), razen če ni na spletni strani drugače določeno. Brez pisnega dovoljenja Prometnega instituta Ljubljana d.o.o. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene. Dovoljena je uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Dovoljena je uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Upravljavec spletnih strani zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. Upravljavec spletnih strani se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Upravljavec zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno. Upravljavec spletnih strani osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.

Upravljavec spletnih strani bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj inštitucija ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta www.dostave.si ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Upravljavec spletnih strani ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne preko hipertekstualnih povezav (linkov) s tega spletnega mesta. Narava svetovnega spleta in spletnega mesta onemogoča nadzor nad temi vsebinami.

Spletna stran je sofinancirana iz sredstev Evropske unije v okviru mednarodnega projekta CIVITAS ELAN. Vsebine spletnih strani ne odražajo stališča ali mnenja Evropske komisije.