Search

Novice

Uspešno izvedeno usposabljanje varčne vožnje za dostavljavce blaga v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana in Prometni institut Ljubljana sta v sodelovanju z Akademijo varčne vožnje od 16. do 19. aprila 2012 izvedla brezplačno usposabljanje varčne vožnje, namenjeno predstavnikom podjetij, ki se ukvarjajo z dostavo blaga v Ljubljani. Na dogodek, ki je bil v celoti financiran iz sredstev EU v okviru projekta CIVITAS ELAN, se je prijavilo 22 voznikov, kolikor je bilo tudi prostih mest.

Usposabljanje, ki je bilo sestavljeno iz predavanja in praktičnega dela, je potekalo v sklopu evropskega projekta CIVITAS ELAN (www.civitasljubljana.si), katerega cilj je spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih. Cilj izobraževanja je bil, usposobiti voznike dostavnih vozil za varčnejšo vožnjo in s tem omogočati energetsko učinkovitejšo dostavo blaga v Ljubljani, tako s skrajšanjem dostavnih poti kot tudi z bolj ekološko in varčno ter varno vožnjo. Na usposabljanju so udeležencem predstavili tudi novi spletni portal za podporo trajnostnih dostav in različne informacije o dostavah blaga v Ljubljani (www.dostave.si).

Spodbudni rezultati

Tako kot kažejo raziskave, tudi rezultati treninga varčne vožnje potrjujejo, da lahko prevozna podjetja z varčnejšim načinom vožnje pomembno znižajo stroške goriva, hkrati pa tudi bistveno prispevajo k znižanju emisij in s tem prispevajo k čistejšemu zraku v mestih. Primerjave testnih voženj dostavljavcev z njihovimi vožnjami po udeležbi na usposabljanju kažejo, da bi lahko posamezni voznik dostavnega vozila z varčno vožnjo v povprečju privarčeval približno 24 % goriva in celo za 5 % skrajšal čas dostavne vožnje. Uvajanje načinov varčne vožnje v vsakodnevno izvajanje dostav v mestih bi tako lahko imelo pozitivne učinke, tako finančne kot tudi okoljske.