Search

NOVICE

JITES - sistem za učinkovito in varno odvijanje cestnega prometa v primeru izrednih dogodkov


Z mednarodnim sodelovanjem Alpskih držav  so bili vzpostavljeni temelji novega sistema JITES (Joint Integrated ICT-Technology service for Emergency and Security) v okviru projekta TranSAFE-Alp. Osnova sistema JITES je WebGIS platforma, ki bo olajšala čezmejno usklajevanje in ukrepanje ob izrednih dogodkih na kritičnih točkah Alpske regije, kot so tuneli, mostovi, prelazi, itd. Sistem bo omogočal učinkovitejše ukrepanje vseh služb (gasilci, reševalci, upravljavci cest, policija, civilna zaščita…) v primeru izrednega dogodka. Prav tako bo sistem v primeru zaprtja cestnega odseka omogočal izbiro optimalnih obvoznih poti za cestna vozila. S podajanjem informacij o zaprtih cestnih odsekih, ter izbranimi obvoznimi potmi za cestna vozila, bo sistem JITES zanimiv tudi za logistične operaterje, dostavljavce in transportna podjetja.

Končni uporabniki bodo rezultate uporabili kot učinkovita in praktična orodja za nadnacionalno upravljanje z varnostjo in izrednimi dogodki. Ciljne skupine bodo rezultate uporabile za skupno načrtovanje upravljanja transportne varnosti in zanesljivosti v alpskem svetu.

Slovenski partner na projektu je Prometni institut Ljubljana d.o.o.

Več o tem tukaj