Search

Novice

 Konferenca o trajnostnih dostavah v mestih: okolju prijazna vozila so nujna

Prometni institut Ljubljana in Mestna občina Ljubljana sta 14. junija v Mestni hiši pripravila konferenco o trajnostnih dostavah blaga v mestih. Konferenca je bila organizirana v okviru mednarodnega projekta CIVITAS ELAN (www.civitasljubljana.si), ki je sofinanciran iz sredstev EU, njegov cilj pa je spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih. Namen konference je bil izmenjati mnenja in izkušnje strokovne javnosti o energetsko, stroškovno in okoljsko učinkovitejših dostavah blaga in v prihodnje prispevati k čistejšemu okolju v mestih. Poudarek je bil zato na obravnavi možnosti dostav blaga z okoljsko prijaznimi vozili in na optimizaciji prevoznih poti v mestnih sediščih Slovenije. Konference se je udeležilo okoli 50 ljudi, med katerimi so bili predstavniki transportno-logističnih podjetij, lokalnega gospodarstva, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter predstavniki občin, okoljevarstvenih in kolesarskih organizacij ter drugi zainteresirani.

Uvodnem pozdravu Vlada Babiča, mestnega koordinatorja projekta CIVITAS ELAN, in mag. Blaža Jemenška, vodje ukrepa trajnostne logistike projekta CIVITAS ELAN, so sledili strokovni prispevki. V prvem delu so bili namenjeni predstavitvi obstoječega stanja na področju dostav ter možnim optimizacijam dostav blaga v slovenskih mestih, v drugem delu pa okolju prijaznim dostavnim vozilom in predstavitvi primerom iz prakse.

Prometni institut je poleg predstavitve obstoječega stanja na področju dostav v Ljubljani predstavil tudi prometni model izvajanja dostav v Ljubljani, ki ga je izdelal v okviru projekta CIVITAS ELAN. Združevanje oziroma konsolidacija dostav pomeni zbiranje pošiljk, ki so potujejo v center mesta, na za to namenjenem mestu zbiranja, nato pa sledi distribucija v mestno središče z okolju prijaznimi vozili. Z združevanjem dostav različnih prevoznikov bi lahko po besedah mag. Klemna Ponikvarja in Klemna Gostiča z optimizacijo v začetni fazi prihranili do 20 % pri številu voženj in posledično izpustih v mestnem središču Ljubljane. Združevanje dostav, ki je v praksi že v marsikaterih evropskih mestih, bi bilo uspešno izvedljivo le ob dodatni javni podpori lokalnih oblasti.

Mag. Darko Bečaj (Snaga d.o.o.) in prof. dr. Drago Sever (Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru) sta predstavila različne optimizacijske metode za skrajšanje dostavnih poti, kot sta na primer t. i. metoda »trgovskega potnika« in metoda »kitajskega poštarja«. Optimizacija dostavnih poti je še posebej pomembna pri podjetjih, ki imajo veliko število voženj in veliko različnih lokacij (npr. razvoz odpadkov, dostava pošte). Z omenjenimi metodami je mogoče prihraniti do 15 % časa trajanja voženj, kar se seveda odraža tudi pri denarju. Poleg omenjenih optimizacij voženj pa lahko prihranimo že z varčno in defenzivno vožnjo na obstoječih trasah. Akademija dobre vožnje je predstavila rezultate treningov varčne vožnje za dostavljavce, ki so bili aprila izvedeni v okviru projekta CIVITAS ELAN. Treningi so pokazali, da lahko z varčnim oziroma defenzivnim načinom vožnje precej prihranimo pri gorivu in času, hkrati pa tudi prispevamo k znižanju emisij v okolje. Tilen Holinsky iz Akademije je povedal, da so vozniki tovornih vozil v primerjavi z običajno vožnjo v povprečju znižali porabo goriva kar za četrtino, kar je impresiven rezultat, sploh če rezultate preračunamo na letni nivo poslovanja podjetja.

Nekatera slovenska podjetja v svoj vozni park že vključujejo okolju prijazna vozila. Robert Koler iz Pošte Slovenije je predstavil primer dobre prakse uporabe okolju prijaznih vozil v njihovem podjetju. Pošta je v letu 2010 začela za del izvedenih dostav pošiljk v mestih uporabljati električna dostavna vozila Piaggio porter, ki so se izkazala za učinkovita in zanesljiva. Pošta ima trenutno v uporabi 60 vozil na avtoplin, 5 električnih avtomobilov, 20 električnih skuterjev in 41 električnih koles, v prihodnje pa želijo vozni park okoljsko prijaznih vozil še razširiti. Prav tako so si zastavili cilj, da do leta 2015 znižajo emisije CO2 za 17 % (glede na leto 2008).

Z uvajanjem in promocijo okolju prijaznih dostavnih vozil se ukvarjajo tudi nekateri drugi evropski projekti, kot je na primer Cyclelogistics, ki ga je predstavil gost iz avstrijskega Gradca, Matthias Scheid. Namen projekta je spodbujanje uporabe tovornih koles, kar želijo doseči s promocijo dobrih praks, sestanki in delavnicami s potencialnimi uporabniki, testiranji koles, organizacijo treningov pri implementaciji tovornih koles. V projekt je vključenih devet partnerjev iz osmih držav. Električna dostavna kolesa imajo številne prednosti, kot so okoljske koristi, nižji stroški obratovanja, večja varnost za pešce, manjši problemi s parkiranjem, manjša verjetnost, da obtičijo v prometni gneči itd. Predstavljene so bile tudi nekatere slabosti, kot so omejena razdalja dostav in teža, omejitve glede na relief, vremenske razmere itd. Slednje je predstavil Janez Bertoncelj, koordinator za kolesarjenje v Mestni občini Ljubljana, ki je poudaril, da dostava s tovornimi kolesi predstavlja velik potencial, predvsem v mestih, tudi v Ljubljani, saj je zaradi gneče v jutranjih konicah povprečna hitrost avtomobilov nizka. Četrtino blaga, dostavljenega v mestno središče Ljubljane, je praktično mogoče dostaviti s kolesom, lahkega tovora pa tudi do 50 %.

V zaključnem delu dogodka je potekala razprava v kateri so udeleženci podali predloge za izboljšanje dostav blaga in prišli do zaključkov, da je dostava blaga s čistejšimi vozili (kot so npr. električna vozila, tovorna kolesa) potreba in nuja, lahko pa zapolni vrzel tudi izven dostavnega časa za običajna tovorna vozila. Opozorili so tudi na pomanjkljivo in kolesarski dostavi še ne povsem prilagojeno infrastrukturo v Ljubljani.

Na koncu so si udeleženci konference lahko ogledali in preizkusili razstavljena okolju prijazna električna in običajna tovorna kolesa.

Program konference je na voljo tukaj.