Search

NOVICE

 

Vse več električnih polnilnih mest za čista vozila 

Ker v uporabo vse pogosteje prihajajo vozila na alternativni hibridni in električni pogon, se povečuje tudi razpoložljivost potrebne infrastrukture za oskrbo tovrstnih vozil. Električna tovorna vozila so še posebej primerna za dostave v mestih, saj je pri mestni vožnji poraba goriva običajnih vozil z notranjim izgorevanjem še posebej visoka. Trenutno je v ožjem mestnem središču na voljo že 12 polnilnih postaj in 23 polnilnih priključkov.

Preberite si več

 

 

JITES - sistem za učinkovito in varno odvijanje cestnega prometa v primeru izrednih dogodkov 

Z mednarodnim sodelovanjem Alpskih držav so bili vzpostavljeni temelji novega sistema JITES (Joint Integrated ICT-Technology service for Emergency and Security) v okviru projekta TranSAFE-Alp. Osnova sistema JITES je WebGIS platforma, ki bo olajšala čezmejno usklajevanje in ukrepanje ob izrednih dogodkih na kritičnih točkah Alpske regije.

Preberite si več...

 
 

 

Številne možnosti za izboljšanje dostav na območjih za pešce mestnega središča Ljubljane 

Prostor območja za pešce mestnega središča Ljubljane v jutranjem dostavnem času običajno poleg pešcev in kolesarjev zasedajo tudi dostavna vozila. Velike zgostitve dostavnih vozil na ozkih ulicah mestnega središča pogosto ovirajo varen in miren prehod pešcev in kolesarjev, kar zmanjša privlačnost mestnega središča. Terenski pregledi izvajanja dostav in dostavnih vozil v sklopu mednarodnega projekta CIVITAS ELAN so pokazali, da bi bilo z nekaterimi ukrepi možno zmanjšati negativne vplive izvajanja dostav na območje peš con mestnega središča Ljubljane.  

Preberite si več

 

 

Konferenca o trajnostnih dostavah v mestih: okolju prijazna vozila so nujna

Prometni institut Ljubljana in Mestna občina Ljubljana sta 14. junija v Mestni hiši pripravila konferenco o trajnostnih dostavah blaga v mestih. Konferenca je bila organizirana v okviru mednarodnega projekta CIVITAS ELAN. Namen konference je bil izmenjati mnenja in izkušnje strokovne javnosti o energetsko, stroškovno in okoljsko učinkovitejših dostavah blaga in v prihodnje prispevati k čistejšemu okolju v mestih.

Preberite si več 

 


Simulacijski model združevanja dostav v Ljubljani

Vklopu evropskega projekta CIVITAS ELAN je bila na podlagi štetja prometa dostavnih vozil izdelana simulacijo združevanja dostav na območju Ljubljane. Združevanje dostav pomeni koordiniranje prevoza blaga na način, da se zbirajo pošiljke različnih prevoznikov na za to namenjenem območju izven mestnega središča, od koder se nadalje vrši distribucija blaga končnim prejemnikom v mestnem središču, pri čemer se doseže zmanjšanje števila voženj v mestno središče, boljša izkoriščenost vozil in znižanje emisij.

Preberite si več

 

 


Uspešno izvedeno usposabljanje varčne vožnje za dostavljavce blaga v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana in Prometni institut Ljubljana sta v sodelovanju z  Akademijo varčne vožnje od 16. do 19. aprila 2012 izvedla brezplačno usposabljanje varčne vožnje, namenjeno predstavnikom podjetij, ki se ukvarjajo z dostavo blaga v Ljubljani. Na dogodek, ki je bil v celoti financiran iz sredstev EU v okviru projekta CIVITAS ELAN, se je prijavilo 22 voznikov, kolikor je bilo tudi prostih mest. 

Preberite si več


 

 

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna dostavna vozila

Z letom 2012 Eko Sklad RS omogoča subvencioniranje električnih dostavnih vozil za pravne osebe, vključno s samostojnimi podjetniki. Pomoč se lahko dodeli tako za nova električna vozila, kot tudi za predelavo obstoječih vozil. Višina nepovratne finančne pomoči za dostavna vozila znaša 3.000 EUR za nakup oz. 2.000 EUR za predelavo.

Preberite si več

 

 

Prometni institut je na podlagi popisa dostav na terenu napravil analizo prihrankov emisij v primeru uvedbe konsolidiranih dostav.

Analiza predvideva dostavo blaga iz obrobja mesta (zbirnega centra) v mestno središče s čistimi električnimi dostavnimi vozili. V kolikor bi se koncept uvedel testno, bi lahko zmanjšali emisije tudi do 40 %.

Preberite si več