Search

PROGRAM KONFERENCE

      

             

CIVITAS ELAN

“Konferenca o trajnostnih dostavah blaga v mestih”

14. junij 2012,

Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana

 

Program konference:

  

9:00–9:30

Registracija udeležencev

9:30–9:45

Uvodna pozdrava:

-  G. Vlado Babič, mestni koordinator projekta CIVITAS ELAN

-  Mag. Blaž Jemenšek, vodja ukrepa trajnostne logistike

9:45–10:05

Dostave v Ljubljani ter CIVITAS ELAN in koncept trajnostnih dostav

Mag. Blaž Jemenšek, Prometni institut Ljubljana

10:05–10:25

Znižanje stroškov dostav na podlagi varčnih voženj   
G. Mitja Holynski, Akademija dobre vožnje

10:25–10:45

Možnosti združevanja dostav
Mag. Klemen Ponikvar, g. Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana

10:45–11:00

Optimizacija dostavnih poti

G. Simon Bizjak, DHL Slovenija

11:00–11:15

Uporaba optimizacijskih metod pri organiziranju prevoza odpadkov
Izr. prof. dr. Drago Sever, Fakulteta za gradbeništvo Maribor, Mag. Darko Bečaj, Snaga d.o.o.

11:15–11:30

Odmor za kavo

11:30–11:45

Dostava z električnimi vozili  - primer dobre prakse Pošte Slovenije

Ga. Erika Iršič Lazarevič, g. Robert Koler, Pošta Slovenije

11:45–12:00

»Cyclelogistics« - primeri dobrih praks dostave z alternativnimi vozili

G. Matthias Scheid, FGM, Gradec, Avstrija

12:00–12:15

Možnosti dostave blaga s kolesi

G. Janez Bertoncelj, Mestna občina Ljubljana

12:15–13:00

Okrogla miza na temo trajnostnih dostav – razprava

13:00–14:00

Pogostitev in druženje