Search

Dogodki

Konferenca o trajnostnih dostavah blaga v Ljubljani

V sklopu evropskega projekta CIVITAS ELAN (www.civitasljubljana.si), katerega cilj je spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih, organizirata Prometni institut Ljubljana in Mestna občina Ljubljana konferenco o trajnostnih dostavah blaga v mestih, ki bo v četrtek, 14. junija, od 9.00 do 14.00 v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Dostava blaga v mestih predstavlja pomemben del oskrbe prebivalcev in gospodarstva. Hkrati pa je tovorni promet v mestih specifičen, saj distribucija poteka na koncu transportne verige, za kar so značilni majhni tovori in veliko število voženj. Dostop je omejen predvsem zaradi ozkih cest, preobremenjenosti omrežij in visoke gostote prebivalstva ter hkrati tudi njihovih zahtev glede mobilnosti in varstva okolja.

Namen konference je izmenjati mnenja in izkušnje s strokovno javnostjo o energetsko, stroškovno in okoljsko učinkovitejših dostavah blaga in v prihodnje prispevati k čistejšemu okolju v mestih. Poudarek konference bo na dostavi blaga z okoljsko prijaznimi vozili in na optimizaciji prevoznih poti.  

Udeležba na konferenci je brezplačna. Okvirni program konference si lahko ogledate tukaj.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite prek spletnega obrazca ali na info@dostave.si. Prosimo, da udeležbo prijavite najkasneje do torka, 12. junija 2012.

Dodatne informacije lahko pridobite na info@dostave.si ali na 01/29 14 623 in 01/29 14 168.

Program konference

Prijava na konferenco

 

Mestno električno dostavno kolo (Vir: http://www.urban-cab.com)