Search

DOGODKI

Konferenca o trajnostnih dostavah v Ljubljani


V okviru projekta CIVITAS ELAN bo v mesecu juniju 2012 organizirana konferenca o trajnostnih dostavah v Ljubljani. Na konferenci bodo predavali strokovnjaki s področja logistike v mestih, potekale pa bodo tudi delavnice s področja obravnavane problematike.

Na konferenco bodo vabljeni različni deležniki s področja dostav (občine, transportno-logistična podjetja, trgovska podjetja, raziskovalne institucije).

Več informacij ter program konference bodo objavljeni na naši spretni strani.