Search

Trajnostno urejanje dostav

Trajnostno urejanje dostav blaga v evropskih mestih 

Trajnostno planiranje mestne logistike lahko bistveno prispeva k optimizaciji dostav blaga, zniža stroške in posledično tudi negativne okoljske vplive v mestu. Dobre prakse iz evropskih mest kažejo, da lahko z implementacijo ustrezne trajnostne prometne politike bistveno prispevamo k zmanjšanju števila voženj, zastojev in emisij. Za dosego teh ciljev je potreben ustrezen izbor kombinacij ukrepov, ki so lahko specifični glede na karakteristik mesta, upoštevaje značilnosti prometa in prometne infrastrukture, geografske, socio-ekonomske, demografske in druge značilnosti mesta, upoštevaje zahteve in želje interesnih skupin.

Na spodnjih povezavah se nahajajo primeri danskega, britanskega in italijanskih mest, ki so uvedli ukrepe za izboljšanje dostav v mestu.

Medtem ko se dansko mesto Kopenhagen se osredotoča na restriktivne omejitve glede na izkoriščenost vozil in namene dostav, paBristol uvaja tudi t.i. konsolidirane dostave blaga, ki pomenijo združevanje pošiljk na obrobju mesta, nato pa se distribucija vrši v mestno središče s čistejšimi dostavnimi vozili. V primeru italijanskih mest se z različnimi ukrepi prav tako spodbuja uporaba čistejših dostavnih vozil.

 

 Električno dostavno vozilo za izvajanje konsolidiranih dostav v Bristolu, Velika Britanija.

 

POVEZAVE - TRAJNOSTNO UREJANJE DOSTAV V EVROPSKIH MESTIH:

Kopenhagen, Danska

- Bristol, Velika Britanija

- Italijanska mesta (Reggio Emilia, Ravenna)