Search

Dostave s kolesi


Učinkovito izvajanje dostav v mestna središča z dostavnimi kolesi 


Predvsem zaradi rastočih cen goriva, povečanja zastojev, upadanja kakovosti zraka v mestih in zaradi nižjih stroškov parkiranja in izvajanja dostav dostavna kolesa v zadnjem času v evropskih mestih doživljajo ponoven vzpon. Dostavno kolo je zaradi svoje majhnosti, okretnosti in nizkih stroškov vzdrževanja, primerno dostavno vozilo za izvajanje dostave blaga v mestna središča, saj so za izvajanje dostav na koncu dostavne verige značilnejši manjši dostavni paketi in večje število dostav na različne lokacije znotraj mestnih središč. Izbor ustreznega dostavnega kolesa je v večji meri odvisen od samega namena uporabe ter pričakovanih obremenitev. Med drugim dostavna kolesa omogočajo večjo prilagodljivost od motoriziranega prometa ter so hkrati časovno in finančno učinkovita. Izvajanje dostav v mestna središča prav tako zmanjša negativne vplive prometa na okolje, zmanjšuje izpuste onesnaževal in pomaga ustvarjati boljše življenje v mestih.

Trenutne prakse v projektih uvedbe dostavnih vozil v evropskih mestih kažejo, da so dostavna kolesa primerna predvsem končno dostavo blaga kategorij blaga kot so: pisarniški material, promocijski material, časopisi in ostala tiskana gradiva, poštne pošiljke, dostavo hrane v manjših količinah in raznovrstni ostali material primernih dimenzij in teže za prevoz s kolesom. Dostavna kolesa so prav tako primerna za servisne storitve in izvajanje dostav blaga med motoriziranimi dostavnimi vozili iz obrobja peš con v ožje mestno središče. Skladno s potrebami so na trgu med drugimi na voljo tako kurirska dostavna kolesa, kot tudi zložljiva dostavna kolesa in kolesa na električni pogon, ki pomagajo dostavljavcu premagovati daljše razdalje in reliefne ovire. Z zmogljivejšimi dostavnimi kolesi je mogoče prepeljati tudi do 100 kilogramov blaga, medtem ko nekateri dostavni tricikli z dodatnim prtljažnim prostorom lahko prepeljejo tudi blago do teže 200 kilogramov.

Prednosti in omejitve izvajanja dostav z dostavnimi kolesi

Rezultati implementacij dostavnih koles v evropskih mestih (London, Kopenhagen) ugotavljajo, da je pomanjkanje informacij o prednostih izvajanja dostav s kolesi v mestnih središčih glavna ovira pri povečanju uporabe tovrstnega načina prevoza blaga. V nadaljevanju navajamo nekatere prednosti izvajanja prevoza blaga v mestnem središču Londona, ki pa se lahko glede na posamezne karakteristike mest razlikujejo. Prednostim izvajanja končnega dela dostavne verige v mestnih središčih navkljub, pa je potrebno poudariti, da imajo dostave s kolesi tudi nekatere omejitve. Za uspešno implementacijo dostavnih koles v posameznih evropskih mestih, je potrebno izvesti ustrezne pristope, pravne okvire ter spodbude za upravljanje tako motoriziranega kot tudi peš in kolesarskeg prometa. 

   
 

Prednosti izvajanja dostav s kolesi

Nizki stroški nakupa

Začetna investicija v nakup dostavnega kolesa je nižja, kot za nakup motoriziranega dostavnega vozila. Tekoči stroški (zavarovanje, shranjevanje, amortizacija stroškov) so prav tako nižji kot za motorizirana dostavna vozila.

Brez stroškov parkiranja in dovolilnic

Ob izvajanju dostav blaga z dostavnimi kolesi ni stroškov parkiranja dostavnega vozila v mestnem središču in ni potrebno plačati dovolilnice za izvajanje dostav v mestno središče. Dostavno kolo ima namreč stalen in neomejen dostop do končnih uporabnikov blaga v mestnih središčih.

Hitrost dostave

V primeru dobro urejene kolesarske infrastrukture je času prometnih konic dostavni čas za izvedbo dostave lahko krajši kot z motoriziranimi dostavnimi vozili. 

Širše možnosti zaposlovanja

Za upravljanje dostavnega kolesa ni potrebno vozniško dovoljenje, medtem ko za vožnjo kombiniranega dostavnega vozila potrebujete vozniško dovoljenje B kategorije.  Izvajanje dostav z dostavnimi kolesi ima tako širše možnosti zaposlovanja.

Nizki vplivi na okolje

Izvajanje dostav z dostavnimi kolesi nima negativnih vplivov na okolje in prostor, saj ne povzroča hrupa in ne onesnažuje okolja z izpušnimi plini. Tovrstne lastnosti so predvsem pomembne v mestnih središčih.

Omejitve izvajanja dostav s kolesi

Omejen doseg in teža tovora

Omejitev dosega in teža prepeljanega tovora je predvsem odvisna od modela izvajanja dostav, saj se logistika dostavnih podjetij lahko navezuje na izvajanje dostav v mestnih središčih ali na obrobju mest. Čeprav so na trgu na voljo dodatni prtljažniki in vozički za izvajanje dostav s kolesi, pa v primeru, da se dostave vršijo na obrobju mest in je teža dostavnih paketov večja, dostava s kolesi ni primerna rešitev.

Omejitev na letne čase /  sezonskost dela

V zimskih mesecih je izvajanje dostav s kolesi zaradi vremenskih pogojev manj primerno. Osebje za izvajanje dostav je težje zaposljivo za obdobje celotnega leta, kar privede do izrazite potrebe po fleksibilnih pogodbah.