Search
Anketa
Skrči

Spoštovani!

Prosimo vas za sodelovanje pri anonimni anketi na tematiko izvajanja dostav blaga v slovenskih mestnih središčih. S pomočjo vašega mnenja bomo tudi v nadaljevanju projekta Civitas Elan, ki ga sofinancira EU, lažje prilagajali strategije izvajanja dostav blaga potrebam in interesom prebivalcev mest. 

V kolikor vaše podjetje dostavlja blago, izberite prosimo Anketo o dostavah blaga za dostavljavce. V kolikor ne dostavljate blaga, prosimo izberite Anketo o dostavah blaga za občane. Vaše izkušnje bodo pripomogle pri prizadevanjih za izboljšanje okolju prijaznejših dostav blaga v mestih.

Za morebitna vprašanja in ostale informacije smo vam na voljo na naslovu info@dostave.si. Več informacij o projektu na www.dostave.si .  

 

=> Anketa o dostavah blaga za dostavljavce

=> Anketa o dostavah blaga za občane